Nahoru
Nastavení cookies
Pro správné zobrazení a pohodlné prohlížení webu používáme cookies. Díky analýze dat můžeme zlepšovat jeho funkce. Změny nastavení se projeví pouze pro prohlížeč a zařízení, které právě používáte.
Nezbytné cookies (vždy aktivní, nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval.
Analytické (personalizace podle chování)
Na základě prohlížených stránek, upravujeme zobrazený obsah. Pomáhají nám i web zlepšovat.
Profilující (remarketingové)
Díky těmto cookies můžeme zobrazovat užitečný obsah a relevantní reklamy.
Nastavení soukromí na Megamax24.cz
Používáme soubory cookies nezbytné pro správné fungování webu, analýzu provozu a návštěvnosti a personalizaci obsahu a reklamy. Spravovat nebo blokovat využívání jednotlivých druhů cookies můžete v nastavení cookies pod záložkou "Nastavení". Pokud nám k tomu udělíte souhlas, můžeme informace o užívání našich webových stránek sdílet také s našimi reklamními a analytickými partnery. Více informací v Zásadách cookies!

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodní společnosti
Megamoto s.r.o.
se sídlem Březinova 1257, 272 01 Kladno
identifikační číslo: 27948820
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 128688 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.megamax24.cz.

AKO NAKUPOVAŤ

Použite formulár pre výber parametrov konkrétneho druhu tovaru a zobrazte ponuku. Zadajte množstvo a pridajte zvolený druh do košíka. Nákup dokončíte po kontrole Vášho košíka vyplnením a odoslaním záverečného formulára. Prostredníctvom tohto formulára je tiež možné spraviť registráciu a tým uchovať Vaše údaje pre budúce nákupy. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o jej zaevidovaní. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa Vašej objednávky. Následne bude Vaša objednávka potvrdená a tovar odoslaný v čo najkratšom možnom termíne.

OBJEDNÁVKA

V prípade, že si vyberiete z našej ponuky konkrétny druh tovaru alebo služby a odošlete elektronickú objednávku, alebo objednáte tovar telefonicky, potvrdzujete tým záväznosť Vašej objednávky a prejavujete súhlas s obchodnými podmienkami. Objednávky musia obsahovať jednoznačnú identifikáciu kupujúceho (meno, adresa, telefónne číslo).

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43 a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom podľa nižšie uvedeného postupu (stornovanie objednávky).

Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.

TRVANIE ZMLUVY

Zmluva platí do vysporiadania všetkých nárokov zmluvným stranám z nej vyplývajúcich.

DODANIE TOVARU

Tovar dodávame zákazníkom len v rámci ČR,SK

Ak si kupujúci vyberie spôsob doručenia kuriérom, tovar bude dodaný v čo najkratšom termíne - a to najneskôr odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim . Náklady na dopravu sú kupujúcemu účtované – dle ceniku doprava tovaru. Ak si kupujúci pri uskutočnení objednávky  vyberie osobný odber na pobočke, tovar si prevezme osobne na vybranej pobočke – prevádzke. Prevádzka kupujúceho informuje o termíne, kedy bude tovar pripravený na odber.

Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar ani v dodatočnej primeranej lehote 30 dnů, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

CENY

Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníku tovaru v čase uskutočnenia objednávky uvedeného na webovom sídle predávajúceho.

Ceny služieb sú stanovené podľa aktuálneho cenníka služieb platného v čase uskutočnenia objednávky služieb kupujúcim.

Všetky ceny sú uvedené s DPH. V prípade, že je tovar označený "akcia" takáto ponuka platí len do vypredania zásob predávajúceho alebo do skončenia poskytovania akcie na konkrétne služby.

Cena za prezutie pneumatík nie je zahrnutá v cene pneumatiky.

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

Objednávku možno stornovať do 24 hodín od objednania (v pracovný deň), a to prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 14 dní bankovým prevodom na účet, ktorý nám kupujúci zadá (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ si s nami nedohodne iný spôsob.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu z kúpnej ceny a nedohodne sa s predávajúcim na náhradnom tovare, bude mu táto čiastka bezodkladne, najneskôr do 14 dní od stornovania objednávky prevedená späť na jeho účet.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas. Pričom platba za tovar alebo služby bude realizovaná elektronicky lebo v hotovosti, prípadne inak po dohode so zákazníkom. Pri každej dodávke tovaru alebo poskytnutí služieb vystaví predávajúci daňový doklad - faktúru, ktorú pošle kupujúcemu e-mailom, poštou, spolu so zaslaným tovarom (prostredníctvom prepravnej služby) alebo odovzdá osobne. Pri osobnom odbere pneumatík na prevádzke bude kupujúcemu vystavený pokladničný doklad o zaplatení.

ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

Záruka na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu sa riadi a je v súlade s platnou legislatívou. Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky. Reklamácia je podmienená preukázaním nákupu reklamovaného tovaru v našom internetovom obchode , čoho dôkazom je daňový doklad – faktúra, resp. pokladničný doklad o zaplatení.

Závady , ktoré nemohli byť zistené pri prebratí tovaru a na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť tovaru, je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho písomnou formou.

Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Reklamované pneumatiky je nutné zaslať alebo osobne doručiť na adriesu: Netovicka 262, 274 01 Slaný, Česká republika, tel +420 312 547 380, email: info@megamax24.cz

Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe č.1.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PRI PREDAJI TOVARU

Objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť u predávajúceho uskutočnené písomnou formou v listinnej alebo elektronickej podobe (e-mailom), a môže byť uskutočnené  podľa  ustanovení Poučenia o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy, pričom môže kupujúci použiť Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy tvoria prílohu týchto všeobecných obchodných podmienok. Odstúpenie od zmluvy  musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote odovzdané na poštovú prepravu spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby súvisiace s dodaním tovaru predávajúcemu pred tým, ako je tovar predávajúcemu spätne doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 • na základe registrácie kupujúceho, vykonanej na webovej stránke, môže kupujúci vstupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (dalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 • pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívatelskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne
 • prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu
 • kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám
 • predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva dlhšie ako 2 roky, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok)
 • kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ A UKLADANIE COOKIES

 • kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami  alebo podnikom predávajúce na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnost voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných informácii plní predávajúci prostrednictvom zvláštneho dokumentu

COOKIES

Počítačové cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom webovom prehliadači a uľahčujú vám nákup. Vďaka nim Vás rozlíšime medzi ďalšími zákazníkmi, ktorí náš obchod navštívia. A na čo sú vlastne dobré? Napríklad vám uľahčí vyplnenie objednávky, vyplní za vás iniciály alebo si náš internetový obchod zapamätá, ktorý tovar ste si vložili do košíka.

Slúži aj na iné účely, pre nás veľmi dôležité. Pomocou cookies vieme, koľko zákazníka danú stránku nášho webu navštívilo a koľko času zákazník na tejto stránke pobudol. Na základe týchto informácií tak môžeme získať spätnú väzbu o tom, či je náš web správne poskladaný a či všetko pracuje ako má. Navyše vďaka nim zistíme, či ste našu stránku navštívili pomocou platenej reklamy alebo či ste si nás vyhľadali bez pomoci ostatných nástrojov.

Čo cookies nie sú?

 • Vírusy. Nie sú to totiž programy a nie sú teda nebezpečné pre váš počítač. Sú to iba uložené dáta. Neobsahujú vaše osobné údaje a teda pomocou cookies vás nie je možné konkrétne identifikovať. Iba vás rozlíšiť od ostatných.

Na spresnenie:

 • Cookies do vášho počítača nenaťahuje ani neukladá žiadne vírusy, ktoré by váš počítač mohli poškodiť. Nijako neovplyvní prevádzku vášho počítača.
 • Po nejakej dobe sa cookies sami vymažú, nie sú to súbory trvalé, naopak ide o súbory časovo obmedzené.
 • Súbory cookies môžu čítať vdžy iba stránky, ktoré ich vytvorili. O toto zabezpečenie sa stará priamo Váš prehliadač.

Typy cookies:

 • Cookie prvej strany (first party cookie) tvorí stránka, ktorú navštívite, napríklad náš server. Sú nevyhnutné k fungovaniu eshopu a nemožno ich vypnúť.
 • Cookie tretích strán (third party cookie) sú vytvárané inými doménami.

Delíme ich na:

 • Analytické (personalizácia podľa správania) - Na základe prezeraných stránok, upravujeme zobrazený obsah. Pomáhajú nám aj web zlepšovať.
 • Profilujúce (remarketingové) - Vďaka týmto cookies môžeme zobrazovať užitočný obsah a relevantné reklamy.

Ako nastaviť cookies vo vašom prehliadači? Tu je pár užitočných odkazov:

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s podmienkami predaja, všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Spoločnosť Megamoto s.r.o. (ďalej len "predávajúci") týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej lenj "zákazník" alebo "kupujúci") o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa"), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (v zm. § 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (v zm. § 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (v zm. § 620 Občianskeho zákonníka).

2.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (v zm. §619 Občianskeho zákonníka).

2.3. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba stanovená na 12 mesiacov (v zm. § 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

2.4. Vyhlásením vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v písomnom vyhlásení, resp. v záručnom liste (v zm. § 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

2.5. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (v zm. § 621 Občianskeho zákonníka). Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (v zm. § 621 Občianskeho zákonníka).

2.6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (v zm. § 627 Občianskeho zákonníka).

2.7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (v zm. § 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

2.8. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci ani nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť(v zm. § 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť (v zm. § 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (v zm. § 457 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

2.9. Pri nákupe tovaru na firmu a IČ je záručná doba 12 mesiacov

3. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

3.1. Kupujúci reklamovaný tovar zasiela poštou na adresu uvedenú v texte vyššie. Ak je v záručnom liste alebo inom doklade vydanom predávajúcim uvedený iný podnikateľ určený na opravu (ďalej len "záručný servis"), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise (v zm. § 625 Občianskeho zákonníka). Tovar doručí kupujúci do prevádzkarne na vlastné náklady.

3.2. Ostatné práva a zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje telektronicky aelefonicky na telefónnych číslach a emailom uvedených na našej internetovej stránke.

3.3. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok (v zm. § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie (v zm. § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Túto povinnosť má aj záručný servis (v zm. § 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

3.4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

3.5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (v zm. § 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vyjadrenie pracovníka povereného na vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. 

4. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u predávajúceho;

b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, nepoškodený neodbornou manipuláciou, atď.);

c) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál vyhlásenia alebo záručného listu, v ktorom bol rozsah takejto záruky stanovený.

5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (v zm. § 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (v zm. § 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka)

5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (v zm. § 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (v zm.§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (v zm. § 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne druhý krát po jej aspoň jednej z predchádzajúcich opravách.

5.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

5.7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (v zm. § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

5.8. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

5.9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. 

Zákon o odpadoch

- v rámci ustanovení Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečujeme že, opotrebované pneumatiky môžete taktiež odovzdať na všetkých zberných miestach spoločnosti ELTMA, kompletný zoznam týchto pobočiek nájdete na www.eltma.sk.

PRÍLOHA Č.1

ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Výrobkom je pneumatika, ktorou sa rozumie komplet pozostávajúci z plášťa, duše a ochrannej vložky na diskovom kolese (prevedenie TUBE TYPE), alebo diskové koleso, ventil a plášť naplnený tlakovým médiom (prevedenie TUBELESS),

1.2. Všeobecnou povinnosťou spotrebiteľa je zaobchádzať s výrobkami podľa pokynov, ktoré sú uvedené v týchto Záručných a reklamačných podmienkach a taktiež pokyny uvádzané v katalógoch jednotlivých výrobcov plášťov, duší, vložiek, diskov a náhradných dielov. 

2. ZÁRUČNÉ PODMIENKY SA VZŤAHUJÚ:

2.1. Tovar - plášte, protektory, duše, vložky, disky a náhradné diely zakúpené prostredníctvom e-shopu spoločnosti Mebamoto s.r.o.,

2.2. Služby - poskytované v servisoch spoločnosti Megamoto s.r.o.

3. ZÁRUČNÉ PODMIENKY SA NEVZŤAHUJÚ NA CHYBY VÝROBKOV, KTORÉ BOLI PREUKÁZATEĽNE SPÔSOBENÉ:

3.1. nesprávnym skladovaním,

3.2. použitím nesprávneho rozmeru, alebo typu diskového kolesa,

3.3. použitím zdeformovaného, skorodovaného, alebo inak poškodeného diskového kolesa,

3.4. použitím nevhodného dezénu, alebo typu prevedenia plášťa,

3.5. nesprávnou, alebo neodbornou montážou,

3.6. poškodením pneumatiky pri nesprávnej geometrií vozidla,

3.7. prehustením, alebo podhustením pneumatiky,

3.8. preťažovaním, alebo dlhodobým nevyťažovaním vozidla,

3.9. mechanickým, chemickým poškodením, alebo znehodnotením iným vplyvom (havária, požiar),

3.10. nesprávnou medzerou pri dvojmontáži, alebo poškodením cudzím predmetom v dvojmontáži,

3.11. jazdou na pneumatike bez tlaku vzduchu,

3.12. neodborným prerezaním dezénovej drážky (na plášťoch REGROOVABLE),

3.13. použitím plášťa pod úrovňou bezpečnostnej hĺbky dezénu ( leto- 1,6 mm, zima- 3mm),

3.14. poškodením od snehových reťazí,

3.15. hustením iným, ako doporučeným médiom,

3.16. používaním výrobkov v rozpore s návodom na obsluhu,

3.17. neodborne vykonanou opravou a následným poškodením plášťa,

3.18. používaním alebo opotrebovaním výrobku .

3.19. poškodením náhrad. dielu spôsobené zásahom do integrity vozidla pri jeho prevádzkovaní

3.20. zásahom spotrebiteľa, alebo tretej osoby

3.21. neodbornou montážou snímačov hustiaceho tlaku (TPMS)

4. ROZSAH A PODMIENKY ZÁRUKY.

A/ VŠEOBECNÉ.

Celková záruka na plášte je limitovaná dátumom výroby (DOT) a to 72 mesiacov (6 rokov) od dátumu výroby. Dátum výroby t.j. týždeň a rok výroby sú vyznačené na boku každého plášťa (DOT).

Na vozidle môžu byť prevádzkované iba plášte nie staršie, ako 10 rokov od dátumu výroby (DOT) a s minimálnou zostatkovou hĺbkou dezénovej drážky 1,6 mm. (Nariadenie vlády SR č. 406/2005 Z. z.)

4.1. Zákonná záručná doba na plášte náhradnej spotreby a ostatných výrobkov okrem diskov je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa zakúpenia výrobku spotrebiteľom.

4.2. Na výrobky zníženej kvality je záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku. Táto záručná doba sa nevzťahuje na chyby, v dôsledku ktorej bol plášť/ výrobok preradený do nižšej kvality. V prípade preukázania výrobnej chyby, má kupujúci nárok na výmenu plášťa/ výrobku, alebo má právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy bude spotrebiteľovi vrátená kúpna cena vo výške 100% kúpnej ceny, platnej v čase zakúpenia výrobku.

4.3. Záručná doba na protektoryplynúť odo dňa zakúpenia výrobku. Záruka sa vzťahuje aj na kostru len vtedy, ak je kostra dodaná výrobcom. Ak je kostra dodaná spotrebiteľom, záruka sa na chyby kostry neposkytuje. V prípade preukázania výrobnej chyby protektoru má kupujúci nárok na náhradu, ktorá sa stanoví ako percentuálny pomer zostatkovej hĺbky dezénovej drážky a drážky nového protektoru. Pri osobných protektoroch je náhrada vo forme výmeny protektoru za nový bezchybný.

4.4. Záručná doba na disky je 36 mesiacov (3 roky) od dátumu predaja spotrebiteľovi. Kupujúci má nárok na výmenu chybného disku za bezchybný, alebo spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy bude spotrebiteľovi vrátená kúpna cena vo výške 100% kúpnej ceny, platnej v čase zakúpenia disku.

4.5. Záručná doba na náhradné diely je 24 mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.

4.6. V prípade preukázania výrobnej chyby, má spotrebiteľ nárok na výmenu tovaru, alebo má právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy bude spotrebiteľovi vrátená kúpna cena vo výške 100% kúpnej ceny, platnej v čase zakúpenia výrobku.

4.7. Záručná doba na služby poskytované v servisoch spoločnosti Megamoto s.r.o., ktoré sú vykonané opravou, alebo úpravou veci je 3 mesiace. Záruka sa nevzťahuje na:

 • -chyby spôsobené zásahom do integrity vozidla pri jeho prevádzkovaní,
 • -na chyby spôsobené zásahom spotrebiteľa, alebo tretej osoby.

V prípade uznanej reklamácie má spotrebiteľ nárok na opravu, alebo úpravu veci zdarma, alebo vrátenie kúpnej ceny platnej v čase zakúpenia.

5.11. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu výrobku, alebo služby písomnou formou, t.j. prostredníctvom Protokolu o reklamácií. Tlačivo „Reklamačný protokol“ sa nachádza na každej prevádzke, alebo u obchodného zástupcu spoločnosti Megamoto s.r.o. Zároveň tvorí prílohu č. 4.(tovar) a č.5(služby) týchto Záručných a reklamačných podmienok.

5.12. Reklamujúci je povinný:

5.4.1. Riadne a úplne vyplniť tlačivo Reklamačný protokol.

5.4.2. Pripojiť doklad o kúpe výrobku.

5.4.3. Výrobok riadne očistiť a primerane označiť chybu.

5.4.4. U reklamovanej služby predložiť a označiť dôkaz chyby.

5.4.5. V prípade neuznanej reklamácie (pri osobných a SUV pneu) prevziať si výrobok do 30 kalendárnych dní od prevzatia výsledku reklamačného konania.

5.4.6. V prípade záujmu o vrátenie zamietnutého nákladného plášťa, písomne oznámiť túto

Požiadavku na Protokole o reklamácii (Príloha č.4 a 5.).

V prípade nesplnenia týchto podmienok, nebude reklamácia predávajúcim prijatá!

V prípade, že si kupujúci nevyzdvihol tovar maximálne po 30 dňoch odo dňa doručenia výsledku spôsobu vybavenia reklamácie, hoci kupujúcemu bol doručený výsledok reklamácie,  predávajúci po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamovaného tovaru opätovne písomne listom alebo e-mailom vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie a v prípade, že ani po tomto opätovnom vyzvaní nedôjde k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru kupujúcim, predávajúci pristúpi k likvidácii tovaru a kupujúci stráca nárok na jeho vydanie.

5.6. Predávajúci je povinný:

5.6.1. Preskúmať údaje uvedené v „Protokole o reklamácií“ a skontrolovať doklad o kúpe výrobku, alebo poskytnutej služby.

5.6.2. Vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. (do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady).

5.6.3. Ak reklamácia vyžaduje odborné posúdenie - výrobok zaslať najneskôr do troch pracovných dní na odborné posúdenie.

Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej prijatia.

5.6.4. Výsledok odborného posúdenia ihneď poštovou doručenkou odoslať na adresu reklamujúceho a zároveň ho vyzvať o prevzatie náhrady (v prípade uznanej reklamácie), alebo o vyzdvihnutie reklamovaného výrobku (v prípade neuznanej reklamácie).

6. NÁHRADY ZA UZNANÉ REKLAMÁCIE

V prípade akceptovania reklamovaného tovaru alebo služby má zákazník nárok:

6.1. Bezplatnú opravu výrobku, alebo opravu/úpravu chybne poskytnutej služby.

6.2. Dodanie nového a bezchybného výrobku v mieste podania reklamácie.

6.3. V prípade odstúpenia od zmluvy finančné vysporiadanie (vyplatením v hotovosti alebo vystavením dobropisu).

Predávajúci vyhradzuje právo zmeniť tieto Záručné a reklamačné podmienky, v prípade zmeny u jednotlivých výrobcov dodávaného tovaru.

Vážení zákazníci, veríme, že budete s našimi výrobkami a službami spokojní a budú vám spoľahlivo slúžiť bez toho, aby ste museli využiť tieto Záručné a reklamačné podmienky. V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností, nás môžete kontaktovať na tel. +420 312 547 380 alebo nám napísať na: 1/info@megamax24.cz 2/ Megamoto, Netoviceká 262, 274 01 Slaný, ČR

PRÍLOHA Č. 2

podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese: Megamoto s.r.o.,Netovická 262, 274 01 Slaný, ČR, tel:420 312 547 380 alebo nám napísať na: info@megamax24.cz

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na webe odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a navratite tovar. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doučení vráteného tovaru späť na jednu adries uvedených nižšie alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Tovar zašlete na pobočky našej spoločnosti.

PRÍLOHA Č. 3

podľa prílohy č.3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:Megamoto s.r.o.,Netovická 262, 274 01 Slaný, ČR, tel:420 312 547 380, email : info@megamax24.cz
Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:..............
Dátum objednania/dátum prijatia*..............
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*..............
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*..............
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)..............
* Nehodiace sa prečiarknite.