Nahoru
Nastavenie cookies
Používame súbory cookie na prezeranie a pohodlné zobrazenie webu. Vďaka analýze údajov môžeme vylepšiť jeho funkcie. Zmeny v nastaveniach sa odrážajú iba v prehliadači a zariadeniach, ktoré používate.
Potrebné cookies (vždy aktívny, nedá sa vypnúť)
Tieto cookies sú potrebné na to, aby web fungoval.
Analytické (personalizácia podľa správanie)
Na základe prezentovaných stránok upravujeme zobrazený obsah. Pomáhajú nám tiež vylepšiť webovú stránku.
Profilujúca (remarketingové)
Vďaka týmto súborom cookie môžeme zobraziť užitočný obsah a relevantné reklamy.
Nastavenie súkromia na megamax24.sk
Používame súbory cookie potrebné na správne fungovanie webu, analýzu prevádzky a prenosu a prispôsobenia obsahu a reklamy. Môžete spravovať alebo blokovať použitie každého typu cookies v nastaveniach súborov cookie na karte Upraviť. Ak nám dáte súhlas, môžeme tiež zdieľať informácie o používaní našej webovej stránky s našimi reklamnými a analytickými partnermi. Viac informácií v Zásady cookies!

Odstúpenie od zmluvy

V prípade odstúpenia od zmluvy musíte vyplniť formulár na odstúpenie od zmluvy a poslať ho e-mailom na adresu info@megamax24.cz. Formulár nájdete TU.

Vrátený tovar zašlite na vlastné náklady akýmkoľvek prepravcom na adresu Megamoto s.r.o., Netovická 262, 274 01 Slaný. Peniaze vám vrátime na bankový účet, ktorý ste uviedli.

Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy má len fyzická osoba bez identifikačného čísla. V prípade nákupu tovaru s IČO neexistuje zákonný nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Kúpil som tovar z e-shopu so sídlom v inej krajine EÚ. Koľko dní mám na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu a bez sankcie?
Za predpokladu, že zahraničný e-shop je určený pre českých kupujúcich, máte 14 dní na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, rovnako ako keby ste nakupovali v českom e-shope. V žiadnom členskom štáte EÚ nie je lehota na odstúpenie od zmluvy kratšia ako 7 pracovných dní.

Môžem odstúpiť od online zmluvy v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy na akýkoľvek tovar alebo službu?
Nie. Existuje niekoľko výnimiek z práva odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Predovšetkým sa to vzťahuje na tovar, ktorý bol individuálne prispôsobený vašim požiadavkám, a na zmluvy o poskytovaní služieb, ak sa poskytovanie služby začalo s vaším súhlasom pred uplynutím lehoty na rozmyslenie. Existujú aj výnimky, napríklad pre zvukové a obrazové nahrávky a počítačové programy, ak porušujete obal nosiča, pre ubytovacie, dopravné a zábavné služby, ak majú byť poskytnuté v určitom časovom limite, alebo pre dodávky novín a časopisov či tovaru, ktorého cena závisí od vývoja na finančných trhoch.

Kto platí poštovné, keď odstúpim od zmluvy, t. j. keď vrátim tovar bez udania dôvodu?
Poštovné za odoslanie tovaru obchodníkovi zaplatíte, keď odstúpite od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

Ak odstúpim od zmluvy, vráti mi e-shop aj poštovné, ktoré som zaplatil za zaslanie výrobku od obchodníka?
Áno. Podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ je e-shop povinný vrátiť poštovné zaplatené za zaslanie výrobku zákazníkovi.

Od zmluvy som odstúpil bez udania dôvodu, ale e-shop mi nevrátil celú zaplatenú sumu. Má na to právo?
Obchodník má nárok len na náhradu skutočných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s vrátením tovaru (napr. náklady na čistenie vráteného tovaru), v opačnom prípade musí obchodník spotrebiteľovi vrátiť celú zaplatenú sumu. Spotrebiteľ môže niesť zodpovednosť voči obchodníkovi len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti.